Projekt

Undersökningstillstånd Falköping 1. Beviljades av Bergstaten den 2014-06-19. Falköping 1 omfattar 17836 hektar för gas & olja. Formationerna bolaget är intresserade av har ett djup om 75-150 meter, prospektering samt utvinning av gas & olja har ej tidigare bedrivits på området. Big Rock Energy AB har erhållit rapporter från SGU och universitet som indikerar på intresse för prospektering samt eventuella kommersiella fyndigheter. Bolaget har erhållit borrofferter för två borrningar på området.

Big Rock Energy AB är 100 % ägare till Falköping 1.
Young County. Big Rock Energy AB har fem procent ägande i tre olje-källor och en injektionsbrunn för saltvatten i Young County, Texas, USA. Dessa brunnar är Hamilton #1, Leigh-Ann #1 och Rhodes Trust #3X. Rhodes Trust #3X består av en oljekälla och en injektionsbrunn för saltvatten. Renoveringsarbeten pågår på Rhodes Trust och dessutom kommer nya produktionszoner öppnas i de andra källorna.Big Rock Energy AB söker konstant efter nya projekt såväl nationellt som internationellt. De projekt bolaget söker består av biogas och naturgas.

 

Big Rock Energy AB
Slottsgatan 14                                                                                                                                                                                                                                                                                
553 22 Jönköping
Organisationsnummer 559025-8090