Verksamhet

Big Rock Energy AB bildades augusti 2015 som ett bio och naturgas företag. Bolaget avser att investera i befintlig naturgas produktion i USA, utveckla egna naturgasprojekt i Sverige samt förädla biogas i Sverige.

Inom Big Rock Energy AB finns personer med erfarenhet inom naturgas marknaden i USA.


Framtid

Big Rock Energy AB avser att investera i befintlig gasproduktion i Europa & Nord Amerika.
Bolaget avser att investera i en kylanläggning för natur & biogas för att möjliggöra lättare transport av gas.
Big Rock Energy AB söker samarbete med lantbrukare för att ta vara på läckande metangas från gödselbrunnar för att kyla gasen och förädla den till bränsle.


Vår Strategi


Big Rock Energy syftar till att göra försiktiga inköp av befintliga reserver, vilket möjliggör betydande avkastning genom att:
 
1.     Förvärva olja och gastillgångar med betydande utveckling och workovers möjligheter.
2.     Vara verksamma på en låg overhead kostnadsstruktur.
3.     Öka värdet på källorna genom workovers, utvecklingsborrningar, förbättrad verksamhet samt sekundära och tertiära utvinningsmetoder.
 
Med hjälp av teknologiska framsteg förbättras utvinning samt möjligheten att finna nya reserver. Big Rock Energys verksamhetsstrategi uppmuntrar utbyte av såväl information mellan ”kollegor/partners” hos flera oberoende oljeföretag. Denna praxis har inte enbart lett till ökad produktion utan även genererat ett ökat nätverk av partners som stått för många förvärv. Dessa förhandlade inköp har resulterat i ett rabatterat inköpspris i förhållande med publicerade öppna aktioner. Så snart förvärvet har skett börjar Big Rock Energy utveckla tillgångarna mot sin fulla potential. Denna process syftar till förmågan att öka produktionen samt ekonomiska egenskaper genom workovers, återöppningar samt optimeringar av sekundära och tertiär återvinning inklusive;

1.Byte av sliten utrustning (rör, ventiler och/eller pumpar).
2. Slutförande av ”öppning av nya pay-zones”.
3. Re-frac eller stimulera med hjälp av modern teknik och pumpändringar gällande rätt storlek av artificiella lyftutrustningen.
 
Förmågan att dra nytta av dessa förvärv och utvecklingsmöjligheter är till stor del ett resultat av Big Rock Energys erfarna medarbetare och låga omkostnader. Erfarna partners samt medarbetare på området, som arbetar hand i hand med ledningen kan identifiera och svara på utvecklingsmöjligheter och operativa ineffektivitet kvar av tidigare operatörer för att optimera fältet/ källornas potential. I huvudsak är de reserver som görs mer ekonomiska ett resultat av den grundläggande skillnaden i verksamheten och prioritering mellan ett stort företag och ett mindre oberoende företag, som Big Rock Energy.

Big Rock Energy AB
Slottsgatan 14                                                                                                                                                                                                                                                                                
553 22 Jönköping
Organisationsnummer 559025-8090